2020-08-12


hem igen
album
badboll
citat
exter
musik
sarcastic
serious
skaldduo
skägget
sötma

sök
e-post

english

föregående

tetramakak -84


en liten skaldduo

Henke Badboll o Närke-OlssonDikter är som bekant nåt fint. Det insåg Närke-Olsson och Henke Badboll tidigt och bildade skaldduon Tetramakak -84 i juni, just 1984. Namnet har en ganska jordnära historia, men den som vill associera det med en viss sorts apa, och närmare bestämt fyra stycken till antalet är ute å cyklar tämligen rejält över målet.
   Nej, Tetramakak är en del av en harang som uppstår om man enligt ett relativt sinnrikt mönster stuvar om, vänder och vrider på namnet på ett gymnasiehjälpmedel, nämligen 'Tabell- och formelsamling för Fysik, Kemi och Matematik' (en hatad och älskad skrift som vissa av oss klentroget granskade med alltmer ackumulerad förundran). En ordlek alltså! Att på detta sätt förnya och ibland förvanska språket har så länge vi kan minnas utgjort en hörnsten i vår tillvaro. På annan plats här på Sidorna Badboll kommer att finnas en bakgrund och förklaring till denna i vissas ögon lite märkliga vana.
  Men nu till konsten - De 3 samlingarna:

En Natt På ön
Illegala Sånger
   
Goddaglakan, Tjenafiltar & Hejdukar

 

För en snabb guide till dem, läs först A. Robertos kritiska essä:
"Hehe, unge man, Tetramakak -84 är ingen skaldduo"

  Redan 1848 hävdade Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet att "allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras, och människorna blir slutligen tvungna att betrakta sin levnadsställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon". När Tetramakak -84 startade sin verksamhet 1984 (exakt 136 år senare!) skulle man kunna tro att de tagit fasta på just denna mening, och velat göra upp med hela moderniteten. Naturligtvis hade aldrig skaldduon, i sin politiska naivitet, uppmärksammat denna mening, men det är ändå inte fel att konstatera att det är denna uppgörelse som allt sedan begynnelsen drivit dem.


dadaismen
Den som hör ekon från såväl den surrealistiska som den dadaistiska litterära rörelsen från 1900-talets begynnelse hamnar inte fel. Som en tidig föregångare till Tetramakak -84 skulle dadaisten Hugo Ball kunna nämnas. Dennes dikt från 1916, Karawane, med den odödliga inledningsraden "jolifanto bambla ô falli bambla", tillhör de mest betydelsefulla influenserna för deras infantila smak. Precis som dadaisterna vill Tetramakak -84 chocka, provocera, bryta ner den gängse smaken i det moderna samhället.

  Om surrealismen tar vid där dadaismen slutar, hänger Tetramakak -84 på som en snyltgäst. "Människan är sjuk av logik", skriver Louis Aragon, en av surrealismens främsta författare, och hon ger sig inte hän åt de nödvändiga. Precis som surrealismen vill Tetramakak -84 återupprätta misstagets roll i människans liv. Den som läser skaldduons dikter inser säkert vilket misstag hon eller han gör.


vardagslivets tragik
Lägg till exempel märke till följande rader ur dikten "Torsten" från samlingen 'Goddaglakan, Tjenafiltar & Hejdukar': "Den lille mannen målar över sin bil/ sakta/ gråtande/ Han får aldrig se den igen". Lägg sedan följande rader ur dikten "Jag lever?" ur 'En Natt På Ön' jämte de föregående: "Gläntan fäktar vilt i tavlan/ Kakan slumrar i diktarens allé". Exemplen kan mångfaldigas, även ur de senare samlingarna, men den avgörande frågan är naturligtvis: Vad är exemplen exempel på?
  Jag skulle vilja hävda att det underliggande motivet för många av Tetramakak -84:s dikter är en existentiell oro, en vardagslivets tragik, men en tragik som inte vill fogas samman till en enhetlig bild, utan även vill fragmentera varje försök att domesticera tragiken genom att tvinga in den i förenhetligande kategori. Därför är denna tragik inte bara ett uttryck för tillvarons oundvikliga tragedier, utan även, paradoxalt nog, ett uttryck för hopp, hoppet att det tragiska inte är en oövervinnelig makt. Ytterst sett vill Tetramakak -84 upphäva (men inte i hegeliansk mening) tillvarons flyktiga destruktivitet. Men det kan naturligtvis inte denna presentation visa. Du måste själv låta dig luras av dikterna.


Aabrach Roberto, magister i global dekonstruktion vid Institutionen för Katatoni vid Universitetshögskolan på Norrmalm.

  upp
tillbaka
sidorna badboll