2020-08-12

hem igen
album
badboll
citat
exter
musik
sarcastic
serious
skaldduo
skägget
sötma

sök
e-post

english

föregående

 sarcastic - hallen / the hallway

Sarcastic Hall Sarcastic Hall
viktig information! important information!
Det var en gång en skittidning som hette Sarcastic. Den trycktes på en gammal ranglig Rank Xerox. Nu finns vi här på World Wide Wait också. Once there was a lousy magazine called Sarcastic. It was printed on an old, rickety Rank Xerox. Now we are here on the World Wide Wait too.

SARCASTIC:
Avhävdare
En helt vanlig dag
Sarcastic i naturen
Axel 'Titanic' Tamph
Danielssons Djursjukhus

SARCASTIC:
Disclaimer
Just another day
Sarcastic in nature
Jack 'Titanic' Hawser
Danielson's Veterinary   Hospital

Själva Redaktionen The Editors
Varmt välkommen till Sarcastic - det enda du behöver! Welcome most cordially to Sarcastic, the one thing you need!

  upp
tillbaka
sidorna badboll